Privacy statement

Onderweg, gevestigd in Driehuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.onderweg.info
Driehuizen
Mail: info@onderwegweg.info

R.J. van Hoogstraten is verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Onderweg. Hij is te bereiken via info@onderweg.info

Persoonsgegevens die wij verwerken

Onderweg verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken nadat u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van notificaties:

  • Email Adres (altijd)
  • Voornaam (altijd)
  • Achternaam (alleen als u die zelf opgeeft)
  • Website (alleen als u die zelf opgeeft)
  • Akkoord opslaan gegevens (altijd)
  • Gebruikte Taal (indien deze beschikbaar is)
  • Locatie (indien internetlocatie beschikbaar)
  • Favoriete email client (indien beschikbaar)
  • Voorkeur email format
  • Last Updated
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website is niet opgezet voor websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij hebben dus ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over uw minderjarige kinderen, neem dan contact met ons op via info@onderweg.info, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel verwerken persoonsgegevens

Onderweg slaat uw persoonsgegevens alleen op voor het verzenden van de notificaties over nieuwe blogs op deze website.

Geautomatiseerde besluitvorming

Onderweg neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Wij bedoelen daarmee besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een menselijk handelen tussen zit.

Bewaartermijnen

Onderweg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Onderweg zal daarom alle persoonsgegevens direct en definitief verwijderen nadat u heeft aangegeven dat u de notificaties niet meer wilt ontvangen. U hoeft daartoe geen apart verzoek te doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Onderweg verstrekt uw gegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onderweg gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Onderweg analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via een link die wij meesturen in elke verzonden email. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is geldig maar voor ons blog niet relevant.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@onderweg.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Onderweg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Onderweg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onderweg neemt de bescherming van uw gegevens vanzelfsprekend serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@onderweg.info